Kjøttfefjøs Per Einar Almlid, Frosta

Nytt kjøttfefjøs hos
Per Einar Almlid, Frosta

Per Einar og Maren Stene Almlid på Frosta i Trøndelag driver med slaktegris, kjøttforedling, campingplass og kjøttfe. I 2019 utvidet de kjøttfefjøset med et nytt tilbygg, tilknyttet eksisterende fjøs.

Beskrivelse av anlegget

Det blir rekrutteringsdyr i gammelfjøset, mens tilbygget inneholder fôrsentral, kontor og plass for voksne dyr med kalver.

I tilbygget er det gjødselskraper med tverr-renne som får gjødsla ned i kjelleren under gammelfjøset. Herfra pumpes det ved behov i stor gjødselkum.

Direkte utgang til beite gjennom liggebås i beitesesongen.

Kombinerte sykebinger/ kalvegjømmer med porter med justerbar kalveåpning, og hvor bingeskillene kan plukkes vekk for å utvide kalveområdet. Djupstrø i kalveområdet.

Reime Landteknikk A/S takker for samarbeidet og tilliten, og gratulerer Per Einar og Maren Stene Almlid med vel gjennomført prosjekt!

Produkter som er installert

• Reime innredning
• Reime hydraulisk gjødseltrekk
• Reime Animat båsmatter
• Reime Suevia drikkeutstyr
• GEA tautrekk
• GEA kubørster
• Skiold ventilasjon
• Bruvik veggventiler
• Helland kraftfôrutstyr

Lignende prosjekter

reime-landteknikk-GEA-Free-Stall-Feeder-1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Påbygd fs-avdavdeling, Frosta

Påbygd FS-avdeling

Påbygd FS-avdeling til eksisterende grishus,
hos Jon Magne Rekkebo på Frosta.

Beskrivelse av anlegget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Produkter som er installert

• Reime Nøff innredning
• Reime Aarhus gjødseltrekk
• Skiold ventilasjon
• Skiold restløs våtfôringsanlegg
• Skiold bløtgjøringsanlegg
• Nooyen TriBar gjødselrist
• Helland kraftfôrsiloer

Lignende prosjekter

reime-landteknikk-GEA-Free-Stall-Feeder-1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Grishus i Grong hos Johan Valskrå

Grishus i Grong,
Johan Valskrå

Johan Valskrå fra Grong beholdt en fødeavdeling i eksisterende fjøs, rev resten og bygde nytt stort grisehus i 2019.

Beskrivelse av anlegget

Johan Valskrå fra Grong beholdt en fødeavdeling i eksisterende fjøs, rev resten og bygde nytt stort grisehus i 2019.

Nå har de 2 fødeavdelinger, 2 oppfôringsavdelinger, buffer/rekrutteringsavdeling og bedekningsavdeling med korte  eteskiller og IS-båser. De har SPF-besetning og og leverer livdyr til andre.

Reime innredning, Skiold ventilasjon og fôringsanlegg, Nooyen TriBar gjødselrister og betongspalt til purkene fra Otte Beton. Det nye Grishuset ble tatt i bruk høsten 2019. Vi i Reime Landteknikk er stolte av at vi fikk fornyet tillitt hos Johan.

Produkter som er installert

• Skiold Våtforing
• Skiold DistriWin
• Innredning fra Reime & Co
• Nooyen TriBar rister
• Skiold Ventilasjonsløsning

Lignende prosjekter

reime-landteknikk-GEA-Free-Stall-Feeder-1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.