Skip to content

Nytt kjøttfefjøs hos
Per Einar Almlid, Frosta

Per Einar og Maren Stene Almlid på Frosta i Trøndelag driver med slaktegris, kjøttforedling, campingplass og kjøttfe. I 2019 utvidet de kjøttfefjøset med et nytt tilbygg, tilknyttet eksisterende fjøs.

Beskrivelse av anlegget

Det blir rekrutteringsdyr i gammelfjøset, mens tilbygget inneholder fôrsentral, kontor og plass for voksne dyr med kalver.

I tilbygget er det gjødselskraper med tverr-renne som får gjødsla ned i kjelleren under gammelfjøset. Herfra pumpes det ved behov i stor gjødselkum.

Direkte utgang til beite gjennom liggebås i beitesesongen.

Kombinerte sykebinger/ kalvegjømmer med porter med justerbar kalveåpning, og hvor bingeskillene kan plukkes vekk for å utvide kalveområdet. Djupstrø i kalveområdet.

Reime Landteknikk A/S takker for samarbeidet og tilliten, og gratulerer Per Einar og Maren Stene Almlid med vel gjennomført prosjekt!

Produkter som er installert

• Reime innredning
• Reime hydraulisk gjødseltrekk
• Reime Animat båsmatter
• Reime Suevia drikkeutstyr
• GEA tautrekk
• GEA kubørster
• Skiold ventilasjon
• Bruvik veggventiler
• Helland kraftfôrutstyr

Lignende prosjekter

reime-landteknikk-GEA-Free-Stall-Feeder-1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.