Reime & Co gjødselport er utviklet i samarbeid med Norges landbrukhøgskole og godkjent av Statens tilsynsorganisasjon for landbruket. Ved konstruksjonen er det lagt vekt på at porten skal være tett, tåle stort trykk, være brukervennlig, og kunne monteres i gamle og nye bygninger. Skrues eller støpes fast. Platene er spesialbehandlet og har gjødselbestandige pakninger. Portene leveres i breddene 260 og 300 cm, og høyde opp til 300 cm.

Reime gjødselport er typegodkjent, typegodkjenningsbevis GP 001.

Recommended Posts