Skip to content

Tina kortbås

Tina kortbås er Reimes rimeligste alternativ for innredning til båsfj øs for melkedyr og ungdyr. Båsene er sveist med faste frontbøyler.

Den leveres i båsbredder på 1,20 meter, 1 meter og 0,80 meter. Tina kortbås er tilpasset de nye forskrift ene for husdyrhold og gir dyrene mulighet for fri bevegelse og naturlig adferd.

Ting som teller

  • meget prisgunstig
  • enkel montering
  • kan leveres med toppmontert vannrør
  • lett å holde ren og tørr
  • helsveist med faste frontbøyler
  • båsskiller/fronter kan støpes eller skrues fast
  • båsskiller er ekstra kraft ige i den mest korrosjonsutsatte sonen mot gulver
  • god overfl atebehandling reduserer korrosjonsfaren

Kontakt

Idar Nedrebø
salg - daglig leder
406 26 699
idned@agripro.as

Spør om produkt

Navn
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.