Skip to content

Skiold overbrusing

Griser er dyr som ikke svetter, og blir derfor lett påvirket av høy temperatur. Da er det veldig viktig å kunne kjøle ned grisene ved behov, med et overbrusingsystem.

Overbrusing har en god effekt på grisenes velvære og frigjør dem fra varmestress og reduserer ammoniakkluktene. Sprinkelsystemet styres av en SKIOLD klimastyring. En magnetventil slår vannet automatisk på/av avhengig av utetemperatur og/eller forhåndsinnstilte tidsintervaller. I grisehus uten klimastyring for sprinkelsystemet, kan det monteres en termostat og en ventil med tidsintervall for stopp/start ved en innstilt temperatur.

Spør om produkt

Navn
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.